Regulamin

X Kościerski Maraton MTB

 

 1. ORGANIZATOR

Kościerskie Stowarzyszenie Rowerowe "Kaszubski Szlak"

 

 1. CEL
 • Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

27.08.2017 - Centrum Kultury Kaszubskiej, ul Strzelnica 2, Kościerzyna.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Maraton kolarski "X Kościerski Maraton MTB” jest imprezą otwartą, mogą w niej brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach.

Uczestnikiem maratonu będzie mogła zostać osoba, która:

 • Dokona rejestracji na jeden z dwóch możliwych sposobów:
 • prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie ksr.org.pl lub
 • dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów w godzinach 8.00-10.30 w dniu zawodów.
 • Dokona opłaty startowej w Biurze Zawodów w dniu zawodów w godzinach
  00-10.30.

Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wiekowym 15-17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w maratonie. Wszyscy zawodnicy startują w maratonie na własną odpowiedzialność, zawodnicy niepełnoletni startują w maratonie na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.

Startujący jest zobowiązany do jazdy w kasku ochronnym, zgodnym z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Zawodnicy startują na rowerach MTB lub innych. Rowery muszą być sprawnym stanie technicznym i posiadać sprawne hamulce. Startujący w maratonie ponosi odpowiedzialność za stan techniczny roweru na którym startuje.

 

 1. OPŁATY WPISOWE
 • 50 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansach MEGA
 • 50 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansie MINI
 • 0 zł - koszt uczestnictwa w wyścigu dla dzieci.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • 8.00 - 10.30 – zapisy w Biurze Zawodów,
 • 11.00 – start maratonu na dystansach MEGA, MINI (w 5 minutowych odstępach)
 • 11.10 – rozpoczęcie wyścigu dla dzieci,
 • 12.10 – zakończenie wyścigu dla dzieci i dekoracja zwycięzców,
 • od godz. 15.00 – rozpoczęcie uroczystej dekoracji zwycięzców maratonu,
 • 17.00 – zakończenie.

Program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

 

 

 

 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

Startujący w X Kościerskim Maratonie MTB na dystansie MEGA i MINI w ramach wpisowego otrzymują:

 • numer startowy z chipem
 • pomiar czasu,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (napoje, owoce, słodycze, itp.),
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • oznaczone trasy,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania maratonu,
 • trofea sportowe dla zwycięzców i nagrody finansowe
 • MEDAL PAMIĄTKOWY DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

 

 1. DYSTANSE

Maraton zostanie poprowadzony na jednej trasie na dwóch dystansach:

 • MEGA – ok. 74 km (2 okrążenia) - przeznaczony jest dla zawodników wyczynowych i amatorów specjalizujących się w średnich dystansach
 • MINI – ok. 39 km (1 okrążenie) - trasa przeznaczona dla każdego fana dwóch kółek bez względu na wiek

Podczas zgłoszenia do zawodów uczestnik deklaruje dystans, na którym wystartuje, zmiana dystansu w trakcie jazdy nie jest możliwa i grozi dyskwalifikacją.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE

Podział na kategorie wiekowe i płeć będzie stosowany na dystansach MEGA i MINI. W przypadku braku minimalnej ilości zawodników organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. Jeśli tak się stanie zawodnicy zostaną o tym poinformowani.

Kategorie na dystansie MEGA

 1. Mężczyźni
 • M2 – do 30 lat (rok ur. 1987 i młodsi)
 • M3 – od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 86)
 • M4 – od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 76)
 • M5 – od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 – 66)
 • M6 – od 61 lat (rok ur. 1956 i starsi)
 1. Kobiety
 • K2 – do 30 lat (rok ur. 1987 i młodsze)
 • K3 – od 31 lat (rok ur. 1986 i starsze)

 

Kategorie na dystansie MINI

 1. Mężczyźni
 • M1 - do 18 lat (rok ur. 1999 i młodsi)
 • M2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 - 98)
 • M3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 - 86)
 • M4 - od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 - 76)
 • M5 - od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 - 68)
 • M6 - od 61 lat (rok ur. 1956 i starsi)
 1. Kobiety
 • K1 - do 18 lat (rok ur. 1999 i młodsze)
 • K2 - od 19 do 30 lat (rok ur. 1987 - 98)
 • K3 - od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 - 86)
 • K4 - od 41 (rok ur. 1976 i starsze)

 

 1. POMIAR CZASU

Podczas rozgrywania zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji
i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania chipa, który wręczony będzie przez organizatora przed startem. Chip należy przymocować do roweru.

Chip należy zwrócić organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

 

 1. WYŚCIG DLA DZIECI

Wyścig dla dzieci zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami wyścigów XC. Zawodnicy ścigają się na pętli o dł. 1km. Wyścig kończy się z chwilą kiedy pierwszy zawodnik minie linię mety po przejechaniu wyznaczonej ilości okrążeń. Pozostali zawodnicy znajdujący się na trasie kończą rozpoczęte okrążenie i zjeżdżają na metę. 

Obowiązuje podział na następujące kategorie:

 

 1. Chłopcy
 • kat 4-7 lat - 1 okrążenie
 • kat 8-10 lat - 3 okrążenia
 • kat 11-12 lat - 4 okrążenia
 • kat 13-14 lat - 5 okrążeń
  1. Dziewczęta
 • kat 4-7 lat - 1 okrążenie
 • kat 8-10 lat - 3 okrążenia
 • kat 11-12 lat - 4 okrążenia
 • kat 13-14 lat - 5 okrążeń

Warunkiem udziału dziecka w wyścigu jest jego zgłoszenie w Biurze Zawodów
i odebranie numeru startowego.

Dzieci startują w wyścigu na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. Dzieci podczas jazdy muszą posiadać obowiązkowo kask ochronny.

Pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji każdej kategorii otrzymuje medale sportowe i ewentualne nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów.

Wyścig dla dzieci zostanie zorganizowany w ramach Pomorskiej Ligi MTB.

KAŻDY STARTUJĄCY OTRZYMUJE MEDAL PAMIĄTKOWY

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 • Zawodnik, który dokonał rejestracji i opłaty startowej w biurze zawodów zostanie dopuszczony do maratonu po przymocowaniu numeru startowego na froncie roweru oraz chipa otrzymanego od organizatora. Zawodnik musi być wyposażony w kask rowerowy. Nieposiadanie kasku w czasie jazdy będzie karane dyskwalifikacją. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości przed startem przez organizatora.
 • W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. Powyższe grozi dyskwalifikacją. Trasa wyścigu oznakowana będzie strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę maratonu i kontynuować maraton w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. Ewentualną naprawę roweru zawodnik przeprowadza w obrębie widoczności szlaku, w taki sposób aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play.
 • Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zawodnicy muszą szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej trasie. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz zanieczyszczania trasy wyścigu. Wszelkie odpady i śmieci powinny być pozostawiane w strefie bufetów.
 • Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Zawodnicy powinni zachowywać szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych, zabudowań itp. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych i gruntowych muszą poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 • Zawodnicy rezygnujący z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora dzwoniąc pod numer telefonu +48 606 443 021, bądź sędziego głównego zawodów.

 

 1. NAGRODY
 • Pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji każdej kategorii na dystansie MINI
  i MEGA otrzymuje trofea sportowe i nagrody finansowe.

 

Dystans MINI

 

Mężczyźni                                    Kobiety

kategoria M1 – M6                       kategoria K1 – K4

I miejsce – 150 zł                         I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł                        II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł                         III miejsce – 50 zł

 

Dystans MEGA

 

Mężczyźni                                    Kobiety

kategoria M2 – M6                       kategoria K2 – K3

I miejsce – 250 zł                         I miejsce – 250 zł

II miejsce – 150 zł                        II miejsce – 150 zł

III miejsce – 100 zł                       III miejsce – 100 zł

 

 • Zwycięzcy w kategoriach
 • najlepszego mieszkańca Kościerzyny
 • najlepszej mieszkanki Kościerzyny

otrzymują trofea sportowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości nagród pieniężnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby miejsc w dowolnej kategorii lub kategoriach, za które przyznawana jest nagroda.
 • Nagrody i trofea nieodebrane w dniu dekoracji przepadają i nie będzie możliwości ich późniejszego odbioru.

 

 1. KARY

Zawodnik łamiący zasady niniejszego regulaminu może zostać ukarany przez Komisję Sędziowską:

 • ostrzeżeniem ustnym,
 • karą czasową (doliczenie do czasu zawodnika): 5,15 lub 30 minut,
 • dyskwalifikacją.

 

 1. PROTESTY
 • Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest z uzasadnieniem na ręce Sędziego Głównego w czasie trwania zawodów.
 • Protest powinien zostać podpisany przez zawodnika i złożony nie później niż 30 minut po zakończeniu wyścigu.
 • Do protestu należy wnieść kaucje w wysokości 100 zł w Biurze Zawodów.
 • Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora wyścigu jest ostateczna.
 • W przypadku uznania protestu wpłacona kwota kaucji zostanie zwrócona zawodnikowi.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie dojazdu na zawody i powrotu z nich.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 • Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.

Polecamy

Wspierają nas