GrzegorzKXC1W minion? niedziel? 21.03.2009 Stowarzyszenie Bydgoski Amatorski Klub Sportowy "BYD BIKE" zorganizowa?o w Bydgoszczy pierwsze w tym roku zawody XC z cyklu Kujawia XC. Nie mog?o tam oczywi?cie zabrakn?? naszego zawodnika. Zawodnikiem tym by? Grzegorz Repi?ski, który po raz drugi w tym roku mia? okazj? reprezentowa? nasz? dru?yn?.
Pomimo wydawa?oby si? niesprzyjaj?cej pogody, kolarze po raz kolejny udowodnili, ?e  pogoda na rower mo?e by? albo dobra albo bardzo dobra i w liczbie ponad stu zawodników i zawodniczek zmagali si? na bardzo wymagaj?cej trasie.
Na 6 kilometrowej rundzie o przewy?szeniu 162m znalaz?y si? d?ugie i krótkie podjazdy, szybkie zjazdy oraz strome odcinki i kr?te ?cie?ki, gdzie zawodnicy mogli sprawdzi? swoj? technik?. Dodatkowe i nie ma?e urtudnienie stanowi?a fatalna pogoda. Kiedy temperatura  spad?a poni?ej 5 stopni i zacz?? pada? silny deszcz organizatorzy obawiaj?c si? o zdrowie zawodników skrócili  ostatni wy?lig w kategorii masters i super masters. W tym ostatnim wy?ligu wystartowa? Grzegorz i po raz kolejny otar? si? o "pud?o".  Z relacji Grzegorza wynika, ?e na trasie nie by?o praktycznie gdzie odpocz?? i tak trudnej trudnej trasy ju? dawno nie jecha?. Przez pierwsze okr??enie by? na prowadzeniu, jednak na ko?cówk? zabrak?o ju? si?. Ostatecznie zaj?? bardzo dobre 4 miejsce w kategorii super masters. Gratulujemy !

Polecamy

Wspierają nas