14.09.2014r. w L?borku odby? si? VI Mtb Tour L?bork Pazur L?borskiego Lwa. Jest to wy?cig zaliczany do kategorii XC. Trasa jak co roku by?a trudna i wymagaj?ca nietylko na podjazdach ale równie? na zjazdach. Z dwóch dystansów jakie by?y do wyboru Hobby 9 km i Mega 25 km nasi zawodnicy wybrali ten krótszy. Jacek wjecha? na met? jako 3 open zajmuj?c 1 miejsce w kat. M4, chwil? za nim wjecha? Micha? 7 open i 2 w kat. M3. Natomiast Agata uko?czy?a na 52 miejscu open i 4 w kat.K1. Nasza najm?odsza nadzieja kolarstwa Maja zaj??a w swojej kategorii wiekowej 2 miejsce. Gratulujemy!!!

galeria


Polecamy

Wspierają nas