21.09.2014r. odby?a si? V edycja Ma?y Tour Bikerów w Gda?sku na osiedlu Nied?wiednik. Nasz team reprezentowali Maja, Agata i Jacek. Niestety Micha? na jednym z  treningów przewróci? si? i z?ama? palec lewej r?ki co wyeliminowa?o go na jaki? czas ze startów w zawodach. Zawody w tym miejscu odbywa?y si? poraz pierwszy i dlatego niewiadomo by?o jak? tras? przygotowali organizatorzy. Jak okaza?o si? po rozgrzewce trasa by?a dosy? wymagaj?ca z trzema podjazdami, które dawa?y nieco w ko??. Pierwsza na swoim dystansie wystartowa?a Maja zdobywaj?c poraz kolejny pud?o, zajmuj?c 2 miejsce. Nast?pnie na najd?u?sz? petl? 4,5 km wystartowa?a Agata zajmuj?c w kat. 15-29 lat  5 miejsce i Jacek który uko?czy? wy?cig 2 open i 1 w kat. M4. Gratulujemy !!!

Polecamy

Wspierają nas