04.10.2014r. w pi?kny sobotni poranek jak na t? por? roku wybrali?my si? na fina? Skandia Maraton Lang Team, który jak co roku odbywa sie w Kwidzynie. Tym razem zosta?a zmieniona trasa na wszystkich dystansach, która jak si? okaza?o by?a jeszcze ?atwiejsza i szybsza jak ta z poprzednich lat. Nasz team wybra? si? na ten fina? w pi?cio osobowym sk?adzie. I tak dystans Medio wybra?a Agata, która przyjecha?a na 155 miejscu open i 3 w kat. K1 i Roman, który uko?czy? wy?cig na 64 miejscu open i 13 w kat. M4. Dystans Mini wybra?a reszta naszych zawodników z których najszybciej pokona? ten dystans Jacek przyje?d?aj?c na met? jako 5 open i 1 w kat. M4, nast?pnie przyjecha? Tomek 23 open i 8 w kat. M2 a po nim Grzegorz 37 open i 4 w kat. M5.  Po dekoracjach w poszczególnych kategoriach po edycji w Kwidzynie organizatorzy przeszli do dekoracji w klasyfikacji generalnej po ca?ym cyklu Skandii, w którym nasi zawodnicy równie? zaj?li czo?owe lokaty. Agata zaj??a 1 miejsce w kat. K1 na dystansie Medio, a Grzegorz i Jacek zaj?li 2 miejsca w swoich kategoriach M5 i M4 na dystansie Mini. Wszystkim gratulujemy wyników i czekamy na przysz?oroczn? edycj? Skandii.

galeria


Polecamy

Wspierają nas