Jak co roku w drug? sobot? pa?dziernika wybrali?my si? do Gdyni na ko?cz?cy sezon ?cigania na rowerach górskich IX MTB Gdynia Maraton. Niestety pogoda nieby?a sprzyjaj?ca poniewa? od rana pada? drobny deszcz i na trasie zacz??o robi? si? b?oto i momentami by?o ?lisko. Organizatorzy jak co roku przygotowali do wyboru trzy dystanse bike cross, mega i giga. Ka?dy kolarz dokonywa? wyboru w trakcie trwania wy?cigu w zale?no?ci od dyspozycji i samopoczucia. Nasi zawodnicy czyli Grzegorz, Tomek i Jacek wybrali dystans Giga, ale niestety z uwagi na kraksy i odniesione przez to kontuzje Grzegorz i Tomek zako?czyli ?ciganie na dystansie Bike Cross, gdzie by?a prowadzona  tylko klasyfikacja open na 24 i 25 miejscu. Ten sam  dystans uko?czy?a równie? Agata zajmuj?c 66 miejsce open a 2  w kategorii kobiet. Jedynie Jacek uko?czy? dystans Giga na 17 miejscu open i 1 w kategorii M4. Gratulujemy !!!

galeria


Polecamy

Wspierają nas