Pierwszego dnia wiosny czyli 21.03.2015 r. wybrali?my si? na organizowany pierwszy raz Maraton MTB w ?ebie. I chocia? przez ca?y poprzedzaj?cy zawody tydzie? by?a pi?kna wiosenna pogoda to w dniu imprezy pogoda  nierozpieszcza?a zawodników, pada? deszcz a nawet deszcz ze ?niegiem. Wed?ug wi?kszo?ci uczestników organizatorzy stan?li na wysoko?ci zadania przygotowuj?c dosy? ciekaw? i malownicz? tras?, która przebiega?a nadmorskimi ?cie?kami i wydmami przez co niezabrak?o du?ych ilo?ci piasku. Nasz team reprezentowali Grzegorz, Tomek i Jacek. Grzegorz wybra? krótszy dystans 23,5 km ( 1 p?tla) ko?cz? zawody na 17 miejscu open, natomiast Tomek i Jacek wystartowali na d?u?szym dystansie 45 km (dwie p?tle). Tomek powracaj?cy do kolarstwa w wielkim stylu zaj?? 3 miejsce open a Jacek równie? wysokie 5 miejsce open, niestety organizatorzy nie przewidzieli podzia?u na kategorie wiekowe. Wszytkim gratulujemy osi?gni?tych wyników !!!

Galeria zdj??


Polecamy

Wspierają nas