W sobotę 11.04.2015 wybraliśmy sie do Cybinki koło Słubic na Versus Maraton MTB. Pogoda tego dnia była typowo wiosenna, świeciło słońce a temperatura sięgała dwudziestu stopni. Trasa przygotowana przez organizatorów była płaska i szybka z kilkoma pogjazdami. największym utrudnieniem był piach znajdujący się w znacznych ilościach na trasie. Nasz KSR Team reprezentowało trzech zawodników, a mianowicie Tomek który wystartował na dystansie mega zajmując znakomite 4 miejsce open i 3 w kat. elita, Jacek zajmując na tym samym dystansie 13 miejsce open i 1 w kat.M4 i Michał, który niestety złapał gumę i nieukończył wyścigu. Dodatkowo w trakcie maratonu odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Służb Mundurowych w kategorii open w których Jacek zajął 1 miejsce. Gratulujemy !!!!

Pierwszego dnia wiosny czyli 21.03.2015 r. wybrali?my si? na organizowany pierwszy raz Maraton MTB w ?ebie. I chocia? przez ca?y poprzedzaj?cy zawody tydzie? by?a pi?kna wiosenna pogoda to w dniu imprezy pogoda  nierozpieszcza?a zawodników, pada? deszcz a nawet deszcz ze ?niegiem. Wed?ug wi?kszo?ci uczestników organizatorzy stan?li na wysoko?ci zadania przygotowuj?c dosy? ciekaw? i malownicz? tras?, która przebiega?a nadmorskimi ?cie?kami i wydmami przez co niezabrak?o du?ych ilo?ci piasku. Nasz team reprezentowali Grzegorz, Tomek i Jacek. Grzegorz wybra? krótszy dystans 23,5 km ( 1 p?tla) ko?cz? zawody na 17 miejscu open, natomiast Tomek i Jacek wystartowali na d?u?szym dystansie 45 km (dwie p?tle). Tomek powracaj?cy do kolarstwa w wielkim stylu zaj?? 3 miejsce open a Jacek równie? wysokie 5 miejsce open, niestety organizatorzy nie przewidzieli podzia?u na kategorie wiekowe. Wszytkim gratulujemy osi?gni?tych wyników !!!

Galeria zdj??

Jak co roku w drug? sobot? pa?dziernika wybrali?my si? do Gdyni na ko?cz?cy sezon ?cigania na rowerach górskich IX MTB Gdynia Maraton. Niestety pogoda nieby?a sprzyjaj?ca poniewa? od rana pada? drobny deszcz i na trasie zacz??o robi? si? b?oto i momentami by?o ?lisko. Organizatorzy jak co roku przygotowali do wyboru trzy dystanse bike cross, mega i giga. Ka?dy kolarz dokonywa? wyboru w trakcie trwania wy?cigu w zale?no?ci od dyspozycji i samopoczucia. Nasi zawodnicy czyli Grzegorz, Tomek i Jacek wybrali dystans Giga, ale niestety z uwagi na kraksy i odniesione przez to kontuzje Grzegorz i Tomek zako?czyli ?ciganie na dystansie Bike Cross, gdzie by?a prowadzona  tylko klasyfikacja open na 24 i 25 miejscu. Ten sam  dystans uko?czy?a równie? Agata zajmuj?c 66 miejsce open a 2  w kategorii kobiet. Jedynie Jacek uko?czy? dystans Giga na 17 miejscu open i 1 w kategorii M4. Gratulujemy !!!

galeria

W dniach 10-11.01.2015r. w Bytowie odbyły się 78 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym. Na trudnej technicznie trasie, która po obfitych opadach deszczu  zamieniła się w jedno wielkie błoto wystartowało około 300 kolarzy.  Dodatkowo drugiego dnia zmagania kolarzy utrudniał silnie wiejący wiatr przez ktróry organizatorzy musieli nieco zmienić trasę. Na mistrzostwach nie mogło zabraknąć naszego teamu, który reprezentowali Grzegorz i Jacek. I tak w kategorii Masters III B Grzegorz okazał się bezkonkurencyjny zdobywając tytuł MISTRZA POLSKI  W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM 2015. Natomiast Jacek startuący w kategorii Masters II A zajął VI miejsce. Gratulujemy !!!

Galeria zdjęć

 

04.10.2014r. w pi?kny sobotni poranek jak na t? por? roku wybrali?my si? na fina? Skandia Maraton Lang Team, który jak co roku odbywa sie w Kwidzynie. Tym razem zosta?a zmieniona trasa na wszystkich dystansach, która jak si? okaza?o by?a jeszcze ?atwiejsza i szybsza jak ta z poprzednich lat. Nasz team wybra? si? na ten fina? w pi?cio osobowym sk?adzie. I tak dystans Medio wybra?a Agata, która przyjecha?a na 155 miejscu open i 3 w kat. K1 i Roman, który uko?czy? wy?cig na 64 miejscu open i 13 w kat. M4. Dystans Mini wybra?a reszta naszych zawodników z których najszybciej pokona? ten dystans Jacek przyje?d?aj?c na met? jako 5 open i 1 w kat. M4, nast?pnie przyjecha? Tomek 23 open i 8 w kat. M2 a po nim Grzegorz 37 open i 4 w kat. M5.  Po dekoracjach w poszczególnych kategoriach po edycji w Kwidzynie organizatorzy przeszli do dekoracji w klasyfikacji generalnej po ca?ym cyklu Skandii, w którym nasi zawodnicy równie? zaj?li czo?owe lokaty. Agata zaj??a 1 miejsce w kat. K1 na dystansie Medio, a Grzegorz i Jacek zaj?li 2 miejsca w swoich kategoriach M5 i M4 na dystansie Mini. Wszystkim gratulujemy wyników i czekamy na przysz?oroczn? edycj? Skandii.

galeria

Polecamy

Wspierają nas